Poľovnícky kurz 2021-2022

Poľovnícky kurz 2021-2022

 

Tematický plán -  kurz 2021/2022


Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok  ( júl 2021 – september  2022)

Dátum

Hodina

Od – do

Skupina

Predmet

Meno prednášateľa

Počet

hodín

Miesto

04.07.2021

04.07.2021

05.07.2021

09,00 - 09,30

09,30 - 14,30

09,00 - 14,00

-

I.

I.

Otvorenie

Osveta

Osveta

Mgr. Július Gálik

Ing. Ľuboš Podlesný

Ing. Ľuboš Podlesný

1

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

10.07.2021

11.07.2021

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

II.

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Andrej Baculík

Ing. Andrej Baculík

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

17.07.2021

18.07.2021

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

III.

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Peter Mitter

Ing. Peter Mitter

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

24.07.2021

25.07.2021

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

IV.

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Stanislav Húroš

Ing. Stanislav Húroš

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

31.07.2021

01.08.2021

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

V.

V.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia

Radoslav Vrba

Radoslav Vrba

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

07.08.2021

08.08.2021

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

VI.

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Pavel Kohút

Pavel Kohút

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

14.08.2021

 

15.08.2021

09,00 - 14,00

 

09,00 - 14,00

VII.

 

VII.

Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Poľovnícke zbrane a strelectvo

Milan Šťastný

 

Pavel Hámorský

5

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

22.08.2021

 

09,00 - 14,00

 

Prednáška k doplnkovej skúške z poľovníctva

Pavel Hámorský

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

21.08.2021

 

04.09.2021

 

25.09.2021

08,00 – 13,00

08,00 – 13,00

 

08,00 – 13,00

 

 

I.                     Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2019/2020

II.                    Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2019/2020

Teoretická a praktická skúška  zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2019/2020

 

Pavel Hámorský

 

Pavel Hámorský

 

Ing. Ľuboš Podlesný, Pavel Hámorský, skúšobný komisár delegovaný SPK Bratislava

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

september   2022

8,00 hod.

 

Predbežný termín  skúšok  z teoretickej prípravy

Ing. Ľuboš Podlesný,

skúšobná komisia delegovaná SPK Bratislava

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina


Prednášatelia sa môžu dohodnúť na prípadnej zmene a časovej úprave, počet hodín pre jednotlivé skupiny musí byť dodržaný
. Min. počet odpred. hodín pre uchádzača je 60 hod.!!!!!!!

 

 

 

 

Tematický plán -  kurz 2021/2022

Akcií organizovaných OPK Krupina v r. 2021

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

15.03.-21.03.2021

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

Ing. Ľuboš Podlesný

Kultúrne stredisko Hontianske Nemce

01.05.2021

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

08.05.2021

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

22.05.2021

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

29.05.2021

08,00 hod.

IX. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

10.07.2021

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Kukučka Krupina

11.09.2021

08,00 hod.

XII. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

16.10.2021

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky /PF/

Radoslav Vrba

PR Čabraď PD Čabradský Vrbovok

20.11.- 21.11.2021

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Senohrad

                                  V zmysle § 42 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve je  účasť na podujatiach organizovaných OPK je pre Vás povinná !!!!!!