Strelecká komisia

Strelecká komisia

1. Pavel Hámorský - predseda

2. Ján Očovský      - člen

3. Vladimír Drígeľ - člen

4. Ján Chovan       - člen

5. Ján Špánik ml.  - člen


Termínový kalendár kultúrno – športových podujatí „ OPK“ na rok 2021

Dátum Organizátor Podujatie
1.5.2021 OPK M - 400
 8.5.2021 OPK Kontrolné streľby I.
22.5.2021 OPK Kontrolné streľby II.
29.5.2021 OPK IX. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka „
21.8.2021 OPK Praktická streľba č. I. kandidáti 2021/2022
11.9.2021 OPK XII. ročník „Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“
4.9.2021 OPK Praktická streľba č. II. kandidáti 2021/2022
25.9.2021 OPK Skúšky zo strelieb kandidáti 2021/2022


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Kontrólne streľby_smernica_SPK_snem [doc] 49 kB
  Strelecký-poriadok-SPK [pdf] 19,942 kB