Strelecká komisia

Strelecká komisia

1. Pavel Hámorský - predseda

2. Ján Očovský      - člen

3. Vladimír Drígeľ - člen

4. Ján Chovan       - člen

5. Ján Špánik ml.  - člen


Termínový kalendár kultúrno – športových podujatí „ OPK“ na rok 2020

Dátum Organizátor Podujatie
2.5.2020 OPK M - 400
 9.5.2020 OPK Kontrolné streľby I.
23.5.2020 OPK Kontrolné streľby II.
30.5.2020 OPK IX. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka „
22.8.2020 OPK Praktická streľba č. I. kandidáti 2020/2021
12.9.2020 OPK XII. ročník „Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“
5.9.2020 OPK Praktická streľba č. II. kandidáti 2020/2021
26.9.2020 OPK Skúšky zo strelieb kandidáti 2020/2021


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Kontrólne streľby_smernica_SPK_snem [doc] 49 kB
  Strelecký-poriadok-SPK [pdf] 19,942 kB