Strelecká komisia

Strelecká komisia

1. Pavel Hámorský - predseda

2. Ján Očovský      - člen

3. Vladimír Drígeľ - člen

4. Ján Chovan       - člen

5. Ján Špánik ml.  - člen


Termínový kalendár kultúrno – športových podujatí „ OPK“ na rok 2022

Dátum Organizátor Podujatie
7.5.2022 OPK M - 400
 14.5.2022 OPK Kontrolné streľby I.
28.5.2022 OPK Kontrolné streľby II.
4.6.2022 OPK IX. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka „
20.8.2022 OPK Praktická streľba č. I. kandidáti 2022/2023
10.9.2022 OPK XII. ročník „Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“
3.9.2022 OPK Praktická streľba č. II. kandidáti 2022/2023
24.9.2022 OPK Skúšky zo strelieb kandidáti 2022/2023


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Kontrólne streľby_smernica_SPK_snem [doc] 49 kB
  Strelecký-poriadok-SPK [pdf] 19,942 kB