Strelecká komisia

Strelecká komisia

1. Pavel Hámorský - predseda

2. Ján Očovský - člen

3. Vladimír Drígeľ - člen

4. Miroslav Vazan - člen

5. Ľubomír Šinko - člen


Termínový kalendár kultúrno – športových podujatí „ OPK“ na rok 2019

Dátum Organizátor Podujatie
5.5.2019 OPK M - 400
19.5.2019 OPK Kontrolné streľby I.
25.5.2019 OPK Kontrolné streľby II.
1.6.2019 OPK VII. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka „
24.8.2019 OPK Praktická streľba č. I. kandidáti 2018/2019
14.9.2019 OPK X. ročník „Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“
7.9.2019 OPK Praktická streľba č. II. kandidáti 2018/2019
28.9.2019 OPK Skúšky zo strelieb kandidáti 2018/2019


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  Kontrólne streľby_smernica_SPK_snem [doc] 49 kB
  Strelecký-poriadok-SPK [pdf] 19,942 kB