Poľovnícky kurz 2019-2020

Poľovnícky kurz 2019-2020

Tematický plán -  kurz 2019/2020
Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok  ( február 2019 – apríl  2020)

Dátum

Hodina

Od – do

Skupina

Predmet

Meno prednášateľa

Počet

hodín

Miesto

09.02.2019

09.02.2019

10.02.2019

09,00 - 09,30

09,30 - 14,30

09,00 - 14,00

-

I.

I.

Otvorenie

Osveta

Osveta

Marek Augustín

Ing. Ľuboš Podlesný

Ing. Ľuboš Podlesný

1

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

16.02.2019

17.02.2019

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

II.

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Andrej Baculík

Ing. Andrej Baculík

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

23.02.2019

24.02.2019

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

III.

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Peter Mitter

Ing. Peter Mitter

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

02.03.2019

03.03.2019

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

IV.

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Stanislav Húroš

Ing. Stanislav Húroš

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

09.03.2019

10.03.2019

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

V.

V.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia

Radoslav Vrba

Radoslav Vrba

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

16.03.2019

17.03.2019

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

VI.

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Pavel Kohút

Pavel Kohút

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

30.03.2019

 

31.03.2019

09,00 - 14,00

 

09,00 - 14,00

VII.

 

VII.

Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Poľovnícke zbrane a strelectvo

Milan Šťastný

 

Pavel Hámorský

5

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

06.04.2019

 

09,00 - 14,00

 

Prednáška k doplnkovej skúške z poľovníctva

Pavel Hámorský

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

24.08.2019

 

07.09.2019

 

28.09.2019

8,00 hod.

8,00 hod.

 

8,00 hod.

 

 

I.                     Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2017/2018

II.                    Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2017/2018

Teoretická a praktická skúška  zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2019/2020

 

Pavel Hámorský

 

Pavel Hámorský

 

Ing. Ľuboš Podlesný, Pavel Hámorský, skúšobný komisár delegovaný SPK Bratislava

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

apríl   2020

8,00 hod.

 

Predbežný termín  skúšok  z teoretickej prípravy

Ing. Ľuboš Podlesný,

skúšobná komisia delegovaná SPK Bratislava

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina


Prednášatelia sa môžu dohodnúť na prípadnej zmene a časovej úprave, počet hodín pre jednotlivé skupiny musí byť dodržaný
. Min. počet odpred. hodín pre uchádzača je 60 hod.!!!!!!!


 

Tematický plán -  kurz 2019/2020

Akcií organizovaných OPK Krupina r. 2019

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

18.03.-24.03.2019

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

Ing. Ľuboš Podlesný

Kultúrne stredisko Hontianske Nemce

05.05.2019

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

19.05.2019

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

25.05.2019

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

01.06.2019

08,00 hod.

VIII. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

13.07.2019

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Senohrad

14.09.2019

08,00 hod.

XI. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

19.10.2019

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky /PF/

Radoslav Vrba

PR Cerovo

16.11.- 17.11.2019

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Hontianske Moravce

                                  V zmysle § 42 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve je  účasť na podujatiach organizovaných OPK je pre Vás povinná !!!!!!