Poľovnícky kurz 2018-2019

Poľovnícky kurz 2018-2019

 

Tematický plán -  kurz 2018/2019
Teoretickej časti skúšky z poľovníctva o prvý poľovný lístok  ( február 2018 – apríl  2019)

Dátum

Hodina

Od – do

Skupina

Predmet

Meno prednášateľa

Počet

hodín

Miesto

10.02.2018

10.02.2018

11.02.2018

09,00 - 09,30

09,30 - 15,30

09,00 - 14,00

-

I.

I.

Otvorenie

Osveta

Osveta

Marek Augustín

Ing. Ľuboš Podlesný

Ing. Ľuboš Podlesný

1

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

17.02.2018

18.02.2018

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

II.

II.

Poľovnícka zoológia a biológia

Poľovnícka zoológia a biológia

Ing. Andrej Baculík

Ing. Andrej Baculík

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

24.02.2018

25.02.2018

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

III.

III.

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Starostlivosť o zver a choroby zveri

Ing. Peter Mitter

Ing. Peter Mitter

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

03.03.2018

04.03.2018

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

IV.

IV.

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Lov zveri a poľovnícke plánovanie

Ing. Stanislav Húroš

Ing. Stanislav Húroš

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

10.03.2018

11.03.2018

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

V.

V.

Poľovnícka kynológia

Poľovnícka kynológia

Radoslav Vrba

Radoslav Vrba

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

17.03.2018

18.03.2018

09,00 - 14,00

09,00 - 14,00

VI.

VI.

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Právne predpisy na úseku poľovníctva

Pavel Kohút

Pavel Kohút

5

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

31.03.2018

 

07.04.2018

09,00 - 14,00

 

09,00 - 14,00

VII.

 

VII.

Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Poľovnícke zbrane a strelectvo

Milan Šťastný

 

Pavel Hámorský

5

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

08.04.2018

 

09,00 - 14,00

 

Prednáška k doplnkovej skúške z poľovníctva

Pavel Hámorský

 

5

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina

25.08.2018

 

08.09.2018

 

29.09.2018

8,00 hod.

8,00 hod.

 

8,00 hod.

 

 

I.                     Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2018/2019

II.                    Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami  pre kurz 2018/2019

Teoretická a praktická skúška  zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2018/2019

 

Pavel Hámorský

 

Pavel Hámorský

 

Ing. Ľuboš Podlesný, Pavel Hámorský, skúšobný komisár delegovaný SPK Bratislava

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

 

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

apríl   2019

8,00 hod.

 

Predbežný termín  skúšok  z teoretickej prípravy

Ing. Ľuboš Podlesný,

skúšobná komisia delegovaná SPK Bratislava

 

ZŠ  J.C. Hronského, Krupina


Prednášatelia sa môžu dohodnúť na prípadnej zmene a časovej úprave, počet hodín pre jednotlivé skupiny musí byť dodržaný. Min. počet odpred. hodín pre uchádzača je 60 hod.!!!!!!!Tematický plán -  kurz 2018/2019

Akcií organizovaných OPK Krupina r. 2018

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

19.03.-25.03.2018

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

Ing. Ľuboš Podlesný

Kultúrne stredisko Hontianske Nemce

05.05.2018

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

19.05.2018

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

26.05.2018

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

09.06.2018

08,00 hod.

VII. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

14.07.2018

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Senohrad

15.09.2018

08,00 hod.

X. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

13.10.2018

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky /PF/

Radoslav Vrba

PR Cerovo

17.11.- 18.11.2018

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Rykynčice


                                  V zmysle § 42 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve je  účasť na podujatiach organizovaných OPK je pre Vás povinná !!!!!!