Smútočný oznam

Smútočný oznam

S hlbokým smútkom v duši oznamujeme širokej poľovníckej verejnosti, že dňa 01.08.2022 v 76. roku svojho života naše rady navždy opustil jedinečný a vášnivý poľovník

 

                                                dpt. Peter Neurath

 

 Bol to významný človek, ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil o rozvoj poľovníctva na Slovensku a hlavne o rozvoj poľovníctva v okrese Krupina. Zúčastnil sa aktívu predsedov vtedajších poľovníckych združení, pôsobiacich v okrese Krupina, zasadnutia prípravného výboru pre vznik nového subjektu na poľovníckej mape Slovenska a následne na zakladajúcom sneme Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Krupine (ďalej len „OkO SPZ v Krupine“), konanom  dňa 20.12.1996, kde bol zvolený za jej prvého predsedu. Pozíciu predsedu obhájil aj na II. sneme OkO SPZ v Krupine, konanom dňa 17.5.2002, na III. sneme OkO SPZ v Krupine až po IV. snem OkO SPZ  v Krupine, ktorý sa konal 4.4.2012 a na ktorom už na funkciu predsedu nekandidoval. Zároveň bol na tomto sneme zvolený za člena predstavenstva OkO SPZ v Krupine.

Na zasadnutí Rady OkO SPZ v Krupine bol dňa 14.2.1997 zvolený za skúšobného komisára pre oblasti: I. poľovnícka osveta, II. poľovnícka zoológia a biológia, III. starostlivosť o zver a choroby zveri, IV. základné znalosti spôsobov lovu zveri, poľovníckych pravidiel a stopárenia, regulácie tzv. škodlivej zveri, zužitkovanie a úprava poľovníckych trofejí.

Stál pri vzniku obvodných chovateľských prehliadok v okrese Krupina. Prvá sa konala 22. – 23. 3. 1997 v kultúrnom dome v Hontianskych Nemciach. Taktiež stál pri zrode kynologických skúšok pre ziskanie poľovnej upotrebiteľnosti psov, keď sa prvé skúšky duričov v našom okrese konali v Medovarciach v dňoch 15. – 16. 11.- 1997, pri zrode kurzu záujemcov o prvý poľovný lístok, keď prvý kurz bol otvorený dňa 7.2.1998. Takisto stál pri zrode prvých streleckých pretekov, ktoré sa uskutočnili 17.5.1998 na strelnici pod Okrúhlou horou ako malokalibrový trojboj.

V roku 2009 sa zúčastnil úspešného rokovania o prenájme pozemku pod strelnicou, ktorý patrí do k. ú. Obce Bzovík. Dňa 23.1.2010 sa zúčastnil v Nitre Ustanovujúceho snemu Slovenskej poľovníckej komory a následne dňa 20.3.2010 aj Ustanovujúceho snemu Obvodnej poľovníckej komory Krupina.

Medzitým sa zúčastňoval náročných rokovaní so zástupcami OkO SPZ Zvolen ohľadom rozdelenia majetku a nemenej ťažká situácia bola aj s riešením vzniknutého vírusového ochorenia klasického moru ošípaných.

            Dlhé roky pôsobil vo funkcii poľovníckeho hospodára v PR Hubert Krupina, ktorého užívateľom bolo PZ Hubert Krupina a jeho zakladateľom bol práve jeho otec.

Člen SPZ od r. 1964. V r. 1984 mu bola udelená bronzová medaila, v r. 1997 udelená strieborná medaila a v r. 2011 udelená zlatá medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. V r. 2016 mu bola udelená pamätná medaila 95. rokov organizovaného poľovníctva na Slovensku a pamätná medaila 20. rokov OkO SPZ Krupina.

 

Za to všetko vyslovujeme veľké ĎAKUJEME !

 

Posledná rozlúčka s týmto významným človekom – poľovníkom bola dňa 03.08.2022 v čase o 10.00 hod. v kruhu najbližšej rodiny.

 

Česť jeho pamiatke!

OkO SPZ Krupina a OPK Krupina