Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zo zármutkom oznamujeme poľovníckej verejnosti, že nás dňa 11.7.2022 opustil vo veku nedožitých 75 rokov dlhoročný člen a funkcionár SPZ a OPK Krupina Ján Stankovič. Členom SPZ bol od roku 1963. V roku 1996 bol spoluzakladateľom OkO SPZ Krupina, v rokoch 1997 až 2013 pôsobil v okresnej hodnotiteľskej komisii, v rokoch 1997 až 2002 bol podpredseda poľovníckej komisie SPZ a v rokoch 2002 až 2007 bol členom predstavenstva OkO SPZ Krupina. V roku 1997 mu bola udelená bronzová medaila, v roku 2012 strieborná medaila a v roku 2018 zlatá medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. V roku 2016 mu bola udelená pamätná medaila pri výročí 20. rokov OkO SPZ Krupina a tiež pamätná medaila pri výročí 95. rokov organizovaného poľovníctva na Slovensku.

Posledná rozlúčka zo zosnulým sa uskutoční dňa 13.7.2022 o 14:00 hod. v evanjelickom kostole v Teranoch.


Česť jeho pamiatke!