S posolstvom pre posolstvo

S posolstvom pre posolstvo

V letných mesiacoch si deti užívajú krásne slnečné dni a sladké nič nerobenie. Posledný júlový
týždeň bol na Senohrade výnimočným, a to práve tým, že deti z okolitých farností nasávali vedomosti
na 1.ročníku Farského denného tábora, ktorý organizovala Farnosť Senohrad pod vedením pána
farára Martina Kňažeka . Každý deň bol pre nich jedinečným, pretože tak ako ide deň za dňom, tak si
deti vždy so sebou odniesli nové posolstvo vo forme zážitkov a vedomostí.

Štvrtok 30. júla si pre účastníkov tohto tábora pripravili rôzne aktivity nielen poľovníci s PZ
Líška Senohrad, ale pozvanie prijali aj hostia z OPK Krupina p. Podlesný spolu s manželkou. Pani
Podlesná reprezentovala spoločnosť ENVI-PAK, a. s., kde deťom vysvetlila ako sa správne triedi,
recykluje odpad, ktorý sa povaľuje nielen v lese, ale aj v jeho blízkom okolí. Členovia PZ Líška
Senohrad si pre deti pripravili pohybové a vedomostné aktivity. Upútať pozornosť 80 detí nie je veľmi
jednoduché, ale poľovníci spolu s ich polovičkami sa tejto príležitosti zhostili na jednotku. V prvom
rade si deti rozdelili podľa veku na rôzne skupiny, ako napr. zajačikov, medveďov, vlkov a podobne.
V spoločnosti poľovníkov takto pripravené skupinky sa presunuli na 7 stanovíšť. Na každom stanovišti
ich čakalo vždy iné prekvapenie. Museli prejsť potôčikom, nachystať si zásobu na zimu v podobe
hádzania šišiek do košíka, prejsť lesom bez mihnutia konárika ako rys, či divá mačka. O zvuky zveri sa
postaral predseda združenia spoločne s lesnou pedagogičkou, kde si deti utíšili a všetci spolu počúvali
jednotlivé zvuky nielen poľovných zvierat, ale aj našej najpočetnejšej skupiny - spevavcov. Pri
počúvaní jednotlivých zvukov zveri sa deti dozvedeli aj rôzne zaujímavosti o zvieratách a pomocou
zážitkovej hry sa naučili aj základné charakteristiky zveri. Vábenie zveri spolu s výkladom, čo je
ekosystém bola tiež neodmysliteľná súčasť tohto slnečného dňa. Pán Podlesný predstavil poľovnú
zver a význam poľovníctva na Slovensku. Na ďalšom stanovišti sa deti dozvedeli aké druhy poľovných
psov máme na Slovensku, aký účel má pes pre poľovníka, ako aj starostlivosť o neho. Strieľanie zo
vzduchovky sa páčilo predovšetkým chlapcom, kde okrem strieľania na terč, počúvali aj výklad
o zbraniach. Najdôležitejšou úlohou nielen pre poľovníka a poľovníctvo ako také je bezpečnosť,
a práve o bezpečnosť sa postaral poľovník – záchranár, ktorý pre túto príležitosť priviezol sanitku
a spoločne s jeho dcérou vysvetlili a názorne ukázali deťom základy prvej pomoci.

Po úspešnom absolvovaní stanovíšť sa všetci posilnili výborným poľovníckym guľášom a
sladkými maškrtami, ktoré pripravili ženy z farnosti. Ukončenie dňa skončilo pre deti neočakávaným
prekvapením, kedy sa samotný pán farár prezliekol do masky medveďa.
Či už je to láska k Bohu, k prírode, alebo k sebe navzájom, každý nesieme svoje posolstvo,
ktoré si z tohto dňa odniesli nielen deti, ale aj dospelí.

Autor: Bc. Veronika Kubincová, Ing. Terézia Korčoková

Fotogaléria: