Organizácia lovu diviačej zveri, malej zveri, vykonávanie výcviku - usmernenie ŠVaPS SR