Memoriál Ing. Alberta Macka 1.6. 2019

Memoriál Ing. Alberta Macka 1.6. 2019

Dňa 01.06.2019 sa konal na strelnici Okrúhla hora VIII. ročník Memoriálu Ing. Alberta Macka - strelecké preteky. Zúčastnilo sa 21 súťažiacich. Hlavný rozhodca bol  Ján Očovský, rozhodcovia Pavel Hámorský - predseda streleckej komisie a Vladimír Drígeľ - člen streleckej komisie. Organizačné a technické zabezpečenie -  Ing. Ľuboš Podlesný. Memoriálu sa zúčastnila aj manželka nebohého Ing. Alberta Macka - Ing. Marta Macková a synovia Ing. Albert Macko ml. a Ing. Adrián Macko, ktorí pripravili pre organizátorov a súťažiacich pohostenie a občerstvenie, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Poďakovanie patrí aj PZ KUKUČKA Krupina, v ktorom bol nebohý Ing. Albert Macko dlhoročným členom a funkcionárom a ktoré sa každoročne podieľa na organizovaní Memoriálu sponzorským príspevkom. Poháre pre súťažiacich na prvých troch miestach odovzdávala Ing. Marta Macková, ktorá v závere poďakovala súťažiacim za účasť a organizátorom za prípravu memoriálu. Účasťou na memoriály sme si takto uctili nášho prvého predsedu OPK Krupina a zároveň aj jej zakladateľa. 

Výsledky pretekov:

I. miesto - Ján Híriak - 27 zásahov (z 30 možných)

II. miesto - Ján Chovan - 23 zásahov

III. miesto - Ing. Adrián Macko - 21 zásahov

Fotogaléria: