Memoriál Dr. Ladislava Babiaka XI. ročník

Memoriál Dr. Ladislava Babiaka XI. ročník

Memoriál Dr. Ladislava Babiaka – XI. ročník dňa 14.09.2019, zúčastnilo sa 27 súťažiacich, z toho 2. súťažiaci juniori. Riaditeľ pretekov bol Pavel Hámorský, hlavný rozhodca Ján Očovský. Organizačné a technické zabezpečenie Ing. Ľuboš Podlesný. Memoriálu sa zúčastnila aj manželka nebohého Dr. Ladislava Babiaka – Jolana Babiaková a jeho brat Vladimír Babiak, ktorí pripravili pre organizátorov a súťažiacich pohostenie a občerstvenie, za čo im patrí srdečné poďakovanie. 

       Poháre pre súťažiacich na prvých troch miestach odovzdávala p. Babiaková, diplomy predseda OPK Ing. Stanislav Húroš a vecné ceny hlavný rozhodca pretekov. V závere p. Babiaková poďakovala súťažiacim za účasť a organizátorom za prípravu memoriálu. Účasťou na týchto pretekoch sme si takto uctili nášho prvého tajomníka OkO SPZ Krupina a zároveň aj jej zakladateľa.

Výsledky:

I. miesto - Dušan Buda          – 393 bodov (zo 400 možných)

II. miesto - Jaroslav Púpava    - 392 bodov

III. miesto –Ing. Jozef Lutter   – 389 bodov  

Fotogaléria: