Čistý revír=čistá príroda v PZ Kukučka Krupina

Čistý revír=čistá príroda v PZ Kukučka Krupina

Mladí členovia PZ KUKUČKA  Krupina sa tiež rozhodli zapojiť do projektu SPK, okrem každodennej aktivity sme v tejto COVID situácii zorganizovali vyzbieranie jednej z najväčších čiernych skládok v našom okolí. Keďže sme sa mohli zúčastniť len šiesti, trvalo nám 2,5 hodiny vyzbierať cca 600kg odpadu. V budúcnosti plánujeme v tejto aktivite pokračovať a podporovať výzvy SPK, ak nám to situácia dovolí.


 M. Augustín
člen PZ KUKUČKA - Krupina

Fotogaléria: