Predĺženie poľovných lístkov - oznam!!!

Predĺženie poľovných lístkov - oznam!!!

Obvodná poľovnícka komora Krupina v zmysle § 51 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z. vydáva poľovné lístky, odníma, predlžuje ich platnosť v pôsobnosti, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

            Ďalej v zmysle § 51 ods. 8 zákona č. 274/2009 Z. z. je žiadateľ povinný predložiť žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka na predpísanom tlačive priamo v kancelárii OPK Krupina. Žiadosť o predĺženie platnosti poľovného lístka, doloženú predpísanými náležitosťami, podáva žiadateľ najneskôr 30 dní (t. j. do 30.11.2023) pred uplynutím doby jeho platnosti (2 x fotografia rozmer 3 x 3,5 cm, doterajší platný poľovný lístok, poplatok za predĺženie 20,-€, doklad o poistení v zmysle § 52 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ak ste členom OkO SPZ  Krupina, členské + poistné na jeden rok je 20,-€, tak v tom prípade si  doneste aj členský preukaz člena SPZ).

           

            Podrobnejšie informácie ako aj potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete na našej webovej stránke – viď. nižšie.


S pozdravom

                                                                                        Ing. Ľuboš Podlesný

                                                              Podpredseda OPK a vedúci kancelárie OPK Krupina