Plán akcií organizovaných OPK Krupina v roku 2022

Plán akcií organizovaných OPK Krupina v roku 2022

 Plán akcií organizovaných OPK Krupina v r. 2022

Dátum

Začiatok podujatia

Akcia

Zodpovedný za OPK

Miesto

07.05.2022

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

14.05.2022

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

28.05.2022

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

11.06.2022

08,00 hod.

X. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

09.07.2022

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

Radoslav Vrba

PR Kukučka Krupina

10.09.2022

08,00 hod.

XII. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

Pavel Hámorský

Strelnica Bzovík pod Okrúhlou Horou

15.10.2022

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky /PF/

Radoslav Vrba

PR Čabraď PD Čabradský Vrbovok

19.11.- 20.11.2022

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /

Radoslav Vrba

PR Senohrad