Mimoriadne povolenie lovu raticovej a diviačej zveri v roku 2022

Mimoriadne povolenie lovu raticovej a diviačej zveri v roku 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje 
mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

jeleň lesný
- jeleň I. a II. veková trieda v termíne od 16.1.2022 do 28.2.2022 vrátane,
- jelienča v termíne od 16.1.2022 do 28.2.2022 vrátane,
daniel škvrnitý 
- daniel I. a II. veková trieda v termíne od 16.1.2022 do 28.2.2022 vrátane,
- danielča v termíne od 1.1.2022 do 28.2.2022 vrátane,
muflón lesný
- muflón všetky vekové triedy od 16.1.2022 do 28.2.2022 vrátane,
- muflonča v termíne od 1.1.2022 do 28.2.2022 vrátane

Taktiež MPRV SR povolilo mimoriadny lov diviačej zveri z dôvodu ochrany zveri a chovu zveri, za účelom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. Týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný v rámci celého Slovenska celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie. Podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve MPRV SR

povoľuje mimoriadny lov

diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2022 do 30.06.2022 na území Slovenskej republiky.

 

Žiadame Vás o bezodkladné informovanie užívateľov poľovných revírov.

Ďakujeme

 

https://polovnickakomora.sk/sk/2503-mimoriadne-povolenie-lovu-niektorych-druhov-raticovej-zveri-2022.html


https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2504-mimoriadne-povolenie-lovu-diviacej-zveri-2022.html


Dokumenty na stiahnutie (2):
Názov Typ súboru Veľkosť
  MPL_raticova_zima2022 [pdf] 57 kB
  MPL-diviaky_2022 [pdf] 513 kB