Majstrovstvá OPK - M400 zrušené!!!

Majstrovstvá OPK - M400 zrušené!!!

OPK Krupina Vám oznamuje, že vzhľadom na aktuálne prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s COVID 19, ruší Majstrovstvá OPK - M 400 až do odvolania. Prípadný iný termín M 400 v závislosti od situácie s COVID 19 Vám bude v dostatočnom časovom predstihu oznámený. Informujte prosím o tejto skutočnosti svojich členov.