Otvorenie kurzu - oznam

Otvorenie kurzu - oznam

Milí kandidáti !

     Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory (ďalej len "P-OPK") Krupina na svojom zasadnutí dňa 02.02.2021 rozhodlo, že plánované otvorenie kurzu 2021/2022 uchádzačov o prvý poľovný lístok dňa 06.02.2021 sa z dôvodu mimoriadnej situácie a prijatých opatrení ohľadom COVID 19 odkladá na neurčito s tým, že v prípade zlepšenia situácie Vás OPK bude včas informovať o novom termíne otvorenia kurzu. Ostatné náležitosti zostávajú nezmenené.    

S pozdravom

Ing. Ľuboš Podlesný
OPK Krupina