Príroda v okolí Senohradu je opäť čistejšia

Príroda v okolí Senohradu je opäť čistejšia

V sobotu 8.8.2020 sme sa zúčastnili na skvelom podujatí Vyčisti svoj revír, ktoré organizovalo Poľovnícke združenie Líška so sídlom v Senohrade na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory a TV relácie Halali „Čistý revír=čistá príroda“. Toto poľovnícke združenie (PZ) bolo založené už v roku 1948, čiže ešte skôr ako najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz. Členovia poľovníckeho združenia spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, dobrovoľníkmi, futbalistami, hasičmi, klientami resocializačného centra a mnohými ďalšími prispeli k tomu, aby za pár hodín z prírody z okolia obcí Senohrad, Lackov, Horné a Dolné Mladonice zmizlo neuveriteľných 20 m3 plastového odpadu, 1000 litrov skla, 10 m3 komunálneho odpadu, kovového a nebezpečného odpadu a žiaľ mnoho iného. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo takmer 200 ľudí všetkých vekových kategórií a materiálnym zabezpečením prispeli spoločnosti ako napr. Marius Pedersen, a. s., Envi-Pak, a. s Obecné úrady spomínaných obcí, OPK Krupina a mnoho ďalších. Všetci zúčastnení tak dopomohli k šíreniu myšlienky, že Poľovníctvo má zmysel. Je až neuveriteľné a zarážajúce zároveň, akí dokážeme byť k našej prírode ľahostajní. Neprestajne si ju ničíme aj pri narastajúcich problémoch globálneho otepľovania, ktoré ovplyvňujú nás všetkých. Každý z nás si platí za vývoz komunálneho a separovaného odpadu, prečo potom musí končiť odpad v prírode...? Práve pri organizácii takýchto podujatí vidíme, kto je skutočných aktívnym ochrancom prírody a kto sa na neho len hrá na sociálnych sieťach. Slovenská poľovnícka komora ďakuje organizátorom tohto podujatia i zúčastneným za to, že priložili ruku k dielu a pomohli životnému prostrediu, prírode, zveri. Takisto patrí veľké poďakovanie všetkým užívateľom poľovných revírov, ktorí sa postupne zapájajú do II. ročníka výzvy Čistý revír = čistá príroda. Fotografie z ich „očistných“ podujatí nájdete na našom webe www.polovnickakomora.sk

Fotogaléria: