Plán akcií organizovaných OPK Krupina v roku 2020

Plán akcií organizovaných OPK Krupina v roku 2020

16.03.-22.03.2020

08,00 hod.

Chovateľská prehliadka trofejí

02.05.2020

08,00 hod.

Okresný malokalibrovkový  prebor – M- 400

09.05.2020

08,00 hod.

Kontrolné streľby     I.

23.05.2020

08,00 hod.

Kontrolné streľby    II.

30.05.2020

08,00 hod.

IX. ročník „ Memoriál Ing. Alberta Macka“

11.07.2020

08,00 hod.

Farbiarske skúšky malých plemien / FSMP /

12.09.2020

08,00 hod.

XII. ročník „ Memoriál Dr. Ladislava Babiaka“

17.10.2020

08,00 hod.

Predbežné farbiarske skúšky /PF/

14.11.- 15.11.2020

08,00 hod.

Skúšky duričov / SD /